Predávajúci/prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojdekor.sk:

            Obchodné meno: Ing. Mariana Hudáková

            Miesto podnikania: Pod záhradami 2305/37, 931 01 Šamorín

            IČO: 50 853 473,  DIČ:  1044870959

            Právna forma: živnostník

            Register: OU-DS-OZP-2017/007254-2,č.živ.registra 210-34905

            Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

            Telefón:                       0908 8052112 (dostupný v pracovných dňoch od 800 – 1500)

            E-mail:                         obchodmojdekor@gmail.com

 
 

Kontaktujte nás

Napríklad v prípade vášho záujmu o iný tovar, ktorý nie uvedený v ponuke. Alebo ak potrebujete iný rozmer nášho výrobku. Vaše požiadavky z vážime a o ich realizovaní vás budeme informovať.